Wszyscy jesteśmy w ciągłej zmianie, ewolucji i transformacji. Jeśli szukasz odpowiedzi jak ją zrozumieć, kiedy się poddać a kiedy działać, to jesteś w odpowiednim miejscu

._______________________________________________


Laboratorium Zmiany

Sztuka nawigowania po zmianach w Życiu Osobistym

i Zawodowym.

__________________________________________

Doskonal swój warsztat pracy, poprzez

SZTUKĘ WEWNĘTRZNEJ TRANSFORMACJI 

Robisz to, co robisz, ponieważ zależy Ci na… zmianie życia, uczynieniu świata lepszym miejscem i  uwolnieniu się od narzuconego więzienia własnych nawyków, lęków i przekonań…  

 Ale, żeby wykonywać swoją pracę, do, której jesteś tutaj powołana, musisz być głęboko zakorzeniona i ugruntowana w swoim sercu, duszy i ciele. Co oznacza, że musisz wykonać niezbędną pracę wewnętrzną,  aby pozostać Autentyczną, Integralną i  Nienaruszoną… bez względu na wszystko. 

portrait-4599553_1920.jpg

 

Jeśli chcemy dokonać prawdziwych  zmian w naszym życiu zawodowym, osobistym w naszych rodzinach i organizacjach, musimy zejść znacznie głębiej. Pod powierzchnię, tego co widzimy i co się wydarza.

Jesteśmy w ciągłej zmianie w ciągłej ewolucji. Pomyśl chwilę…
_____________________

Nasze ciała nie maja 20-50 lat maja steki tysięcy lat  ewolucji. Są cudem istnienia, które ewaluowało aż do tej formy. To jest Dziełem Natury. Jej mądrością stawania się i kreowania. A nasz dusza, może przejawiać się właśnie teraz w takiej formie.

Pomyśl, kim możesz się stać i co stworzyć jutro, pojutrze za miesiąc czy rok , kiedy włożysz w cykl zmiany swoją intencję? Jak pokierujesz siłami natury,  które popychając cię wciąż do przodu. Co ucieleśnisz jutro , pojutrze…

Kroczymy  w wieczności  w ciągłym stawaniu się . O to woła życie.

Zrozumienie CYKLU TRANSFORMACJI, daje nam klucze do świadomych decyzji i nowych rozwiązań w naszym życiu.

Rozwijanie odporności w zmianie i wytyczanie własnej ścieżki, jest pełne szczytów i dolin. W jednej chwili natchnienie i zaufanie wypełnia nas obficie i możemy przenosić góry, by w kolejnej rozłożyć nas na łopatki. Ostatkiem sił próbujemy odzyskać zaufanie i dowiedzieć się, jak na nowo połączyć się ze sobą i swoją wspólnotą.

Dlatego bez względu na to, gdzie jesteś w swoim życiu, każda z nas potrzebuje odnaleźć swojego WEWNĘTRZNEGO MISTRZA, aby uczciwie i efektywnie wspierać siebie i naszych bliskich w naszej podróży. .

To wewnętrzne oparcie, pomaga nam opanować sztukę umiejętnego prowadzenia, siebie a potem innych. Ugruntować energetyczną obecność podczas, relacji z partner, dziećmi, przyjaciół , zespołem, podczas warsztatów i sesji z klientem oraz własnych wyzwań i kryzysów.

Poprzez własną wewnętrzną pracę i , możesz posunąć się dalej w swojej własnej ewolucji i transformacji, a następnie zrobić to samo, dla innych.

Stworzyłam to wydarzenie dla Ciebie...

Korzyści płynące z podążania ścieżką, WEWNĘTRZNEJ TRANSFORMACJI

Autentyczność

Odważam się mówić Swoją Prawdę. Jestem Pewna Siebie i Ufam swojej Intuicji.

Transparentność

Jestem Uczciwa najpierw wobec Siebie, a potem wobec Innych. Nie chowam się, za swoją rolą eksperta czy autorytetu.

Relacyjnośc

Praktykuję to co głoszę. Nieustannie podnoszę swoje umiejętności relacyjne i komunikacyjne. Promuje zdrowe i wspierające więzi międzyludzkie.

Wrażliwość

Ujawniam siebie. Otwieram serce i dzielę się z innymi, swoją podróżą w zrównoważony sposób.

Uziemienie

Pozostaje w swoim Centrum. Moje Ciało mnie ugruntowuje.

Zrozumienie i Sprawne Poruszanie się, po Kluczowych Etapach

Procesu Wewnętrznej Transformacji™️

Każde nasze zintegrowane doświadczenie, gruntowna zmiana czy ewolucja, wymaga przejścia
8 Kluczowych Etapów Wewnętrznej Transformacji ™️

Program

MODÓŁ 1
Budzenie się

Tydzień 2:
Samoświadomość

“Schodzą na Głębiny””

KAŻDY Z NAS powinien rozwijać umiejętność Obecności i Obserwacji.  Zdolność zwracania uwagi na swoje zmysły, emocje, impulsy, myśli i zachowania oraz odzielnaiar ich od tego co na zewnątrz nosi nazwę świadomość.  Stan lęku, rozpaczy i  trauma daje nam widzenie tunelowe i zawęża naszą uwagę.  Świadomość rozszerza nasze postrzeganie.

Kiedy podejmujemy wewnętrzne zobowiązanie wobec rzeczywistości, w naturalny sposób pragniemy stać się bardziej świadomi. 

Umiejętność postrzegania rzeczy takimi jakimi one są, prowadzi nas w głąb świadomości. Nasze życie i praca zmieniają się diametralnie, kiedy uważnie przyglądamy się temu co na zewnątrz na i co wewnątrz nas.

Wyzwania tej lekcji to:

 • Być świadomą  swojego ciała, emocji, myśli i doznań.
 • Rozpoznawać 3 aspekty naszego ja. Zrozumieć, czym jest dziecko w przebraniu dorosłego i jak wpływa na nasze decyzje.
 • Połączyć się z Mądrą Dorosłą Obecnością, aby nasze fantazje traciły moc a reaktywność słabła.
 • Nauczyć się rozpoznawać 4 poziomy świadomości w jakich może znajdować się człowiek.

Tydzień 3:
Akceptacja 

“To co musi Umrzeć”

AKCEPTACJA, jest najbardziej fundamentalną zasadą w naszej podróży do Siebie. Jest fundamentem, na którym budujemy naszą tożsamość.. Akceptacja polega na uznaniu naszych ograniczeń i zrozumieniu Kim nie jestem.

Co możemy, a czego nie możemy zrobić.
Co możemy, a czego nie możemy kontrolować.
Co możemy, a czego nie możemy wiedzieć.
Gdzie mamy wpływ, a gdzie nie. 

Akceptacja otwiera nas na zmianę w sobie.. Kiedy wiesz, jak przyjąć ją w życiu nie musisz już trzymać się kurczowo, tego co już nie istnieje lub musi odejść. Jest Kluczem do Życia w Pełni,

Wyzwania tej lekcji to:

 • Zsynchronizować się z  cyklem, narodzin- wzrostu i śmierci 
 • Nauczyć się regulowania, odpoczywania i rozluźniania, aby nie wpadać w okresy wyczerpania, które czynią nas podatne na rozpacz i zachowania autodestrukcyjne.
 • Przejść od intelektualnej akceptacji do emocjonalnego poddania się .

MODÓŁ 2

Odkrywanie

Tydzień 4:
Połączenie

“Otworzyć Serce”

W naszej praktyce wewnętrznej ścieżki,  Połączenie to Otwarte Serce. Aby móc pozostać w relacji z Otwartym sercem potrzebujemy pracy wokół naszych traum zranień i Objęcia naszego wstydu. Zawsze pytanie brzmi: Gdzie są Krawędzie Mojego odczuwania?

Każdy, kto choć raz był głęboko zaangażowany w jakąś relacje czy działanie ( osobistą czy zawodową),  czuł obecność głębszej więzi. Nie przypomina  to zwyczajnych działań czy spotkań. Wtedy nie tylko rozmawiamy czy działamy. My myślimy razem i odczuwamy razem na głębszym poziomie. Czas jakby zwalnia, przestrzeń wokół nas, jakby się zagęszcza i otwiera. Ludzie rozmawiają i działają wolniej, a  wszystko co jakiś czas przerywa cisza.

Bramą do odczuwania i zaangażowania jest całkowite zanurzenie się w pole relacji  lub projektu a to wymaga ryzyka naszej podatności na zranienie.

Wyzwania tej lekcji to:

 • Pozostać otwartą wobec możliwości zranienia.
 • Objąć swój wstyd
 • Otworzyć się na proces uzdrawiania traum i zranień. Aktywować Wewnętrznego Uzdrowiciela
 • Uzdrowić wewnętrzne dziecko.

 

Tydzień 5:
Duchowość

“Coś więcej niż Ty Sama”

Tak wiele osób obecne pragnie przebudzenia i więcej duchowości w swoim życiu. Jednak każda duchowa ścieżka wymaga od nas zaufania czemuś/ komuś więcej niż my sami. Zaufania, że siła wyższa poprowadzić nas właściwą  drogą i wyposaży nas we właściwe zasoby.  

Brzmi prosto, ale pozwolenie, by to przeniknęło  w głąb naszej duszy, to skomplikowany proces. Naszym domyślnym stanem jest kontrolowanie, przewidywanie i chronienie siebie (oraz naszych bliskich) przed niepewnością i chaosem świata. Poddanie się temu co nieznane, może budzić niepokój i potrzebę kontroli.

Kiedy praktykujemy duchowość w naszym życiu i pracy oddajemy się Sile Większej niż my same. Pozwalamy się prowadzić robiąc jeden krok a potem kolejny i kolejny. Z czasem słyszymy wewnętrzne wyzwanie… wyciągamy ręce i skaczemy…

Wyzwania tej lekcji:

 • Odzyskać głębszą więź z Siłą Wyższą (jakkolwiek ją rozumiemy)
 • Połączyć się głęboko  z naszą Duszą i jej głosem.
 • Wyznaczyć mapę osobistej ścieżki duchowej.
 • Uzyskać nieograniczony dostęp do wewnętrznej mądrości.

MODÓŁ 3

Działanie

Tydzień 6:
Odpowiedzialność

“Odzyskując swoją Moc”

Nie możemy stanąć w pełni swojej Mocy, Autentyczności i Integralności  bez  odpowiedzialności.  Kiedy, używamy naszych emocji, aby chronić się przed rzeczywistością zostajemy złapane w sieć iluzji i unikania.  To tak, jakbyśmy narzuciły koc na nasze życie, utrzymując siebie w ciemności i zamknięciu. 

Nie możemy odzyskać naszej wewnątrz sterowności i samo przywództwa bez odpowiedzialności. Nasza moc, leży w naszych decyzjach.

Wyzwania tej lekcji to:

 • Nauczyć się poddawania temu co prawdziwe, procesowi odkrywania i wzrostu.
 • Branie pełnej odpowiedzialności za nasze życie. 
 • Przekuwanie niepewności w moc, wstydu w dokonywanie trudnych wyborów, lęku w odwagę, złości w rozbrajanie iluzji, smutku w poczucie własnej wartości. 
 • Dokonywanie głębokiego wglądu w siebie.

 

Tydzień 7:
Odwaga

“Spotkanie ze Smokiem”

Jakie ryzyko musisz podjąć, aby stać się tym kim pragniesz być ?

Potrzebujemy odwagi, aby powiedzieć Tak, aby powiedzieć Nie, powiedzieć Nie wiem, aby spróbować, ponieść porażkę, odbić się od dna, i znowu spróbować, powiedzieć prawdę, zakwestionować status quo, wyjść na głupka, być  mylić się. Powiedzieć: “Przepraszam”. Zaproponować zadośćuczynienie. Stawić czoła bólowi i strachowi. Zaryzykować. Być wrażliwym. Żyć w nieznanym. Zmieniać się. Kontynuować w obliczu oporu….

Wyzwania tej lekcji to:

 • Spotkanie twarzą w twarz ze swoimi lękami i ograniczeniami.
 • Połączenie się z odwagą i naszym sercem. 
 • Odkrycie, dla “czego” jestem gotowa zaryzykować. 
 • Odzyskać siły życiowe, suwerenność i wizję duszy.

 

MODÓŁ 4

Integracja

Tydzień 8:

Zaufanie

“Skok Wiary”

Pracując  z lekcją Zaufania zaczynamy widzieć, że to co robimy i robią nasi klienci  nie jest przypadkowe ani bezsensowne. Obserwujemy, że wydarzenia często łączą się ze sobą w pomocny lub znaczący – choć często nieprzewidywalny i nieoczekiwany – sposób. Carl Jung nazwał ten proces synchronicznością. 

Procesy dla których trzymamy przestrzeń zaczynają mieć cel, nawet jeśli wiążą się z rozczarowaniem, walką, a nawet katastrofą. Właściwe okazje, pomysły  i klienci  pojawiają się w naszej pracy dokładnie wtedy, kiedy jest to potrzebne. Zaczynamy rozpoznawać w działaniu Siłę większą od nas samych. Uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy sami.

Wyzwania tej lekcji :

 • Przemienić desperację w zaufanie.
 • Dotrzeć do najgłębszych podkładów zaufania i w pełni poddać się mądrości procesu, który się dzieje.
 • Prowadzić siebie i innych w zgodzie  z wewnętrzną prawdą, uczciwością i wrażliwością.

Tydzień 9:
Znaczenie

“Wiedźma. Ta która Wie”

 

Życie jest tajemnicą. Życie zawsze było nieprzewidywalne i nieuporządkowane. Jednak nic, nie jest zmarnowane przypadkowe czy bezcelowe w ekonomii miłości. Wszystko co się dzieje jest odżywczym kompostem dla naszego duchowego i emocjonalnego wzrostu. 

Wyzwania tej lekcji życia to:

 • połączyć wszystkie kropki w większy obraz.
 • odnaleźć i nadać sens naszej drodze i doświadczeniom.
 • zamienić reaktywność na resaponsywność naszych zachowań.
 • połączyć się głębiej z naszym wewnętrznym duchowym przewodnictwem.

Tydzień:10

 BONUS

” Pokochać Siebie “

Człowiek jest wolny tylko wtedy, gdy sobie uświadomi, że nigdzie nie przynależy, zupełnie nigdzie, ponieważ jego miejsce jest wszędzie. Cena jest wysoka, ale nagroda – wspaniała.

-Maya Angelous

Aby tworzyć zdrowe wzorce relacji, musimy najpierw przynależeć do siebie. Jednak większość ludzi nie czuje, że przynależy gdziekolwiek – a na pewno nie do siebie.

Im głębiej uzdrawiamy w nas ranę “relacji”, tym silniejsze i trwalsze stają się nasze związki z innymi.

W miarę jak nasza praca wewnętrzną  się pogłębia zaczynamy doświadczać głębokich relacji z  innymi, ze światem i z tym co robimy. Nasz głęboki głód bycia częścią  czegoś więcej niż my sami zaczyna być zaspokajany. Widzimy, że zasługujemy na miejsce w świecie i że jesteśmy w nim mile widziane. Zaczynamy coraz częściej  czuć się wysłuchane, zauważone, uznane i nieoceniane ect. Czujemy w kościach, że tak właśnie powinno być. Coraz bardziej ufamy procesowi uzdrawiania, otwierając nasze serca, umysły i ciała na nieznane.

Wyzwania tej pracy :

 • uzdrawianie “rany relacji”.
 • odzyskanie przynależności do siebie
 • odwaga bycia samemu na bezdrożach
 • wprowadzanie nowych rozwiązań i paradygmatów w relacjach
 • praktykowanie ścieżek miłości.

Zapisy

Dostrój się do Rytmu Przemiany Połącz się z odpowiednim Etapem Transformacji
Odkryj Lekcję do Odrobienia Wsłuchaj się w Puls Wszechświata

Na całym świecie w różnych kulturach i społecznościach, ludzie budzą się do swego rzeczywistego potencjału i  wyższej świadomości. Coraz więcej z nas odczuwa i pragnie połączenia ze swoją głębszą istotą. Słyszymy wołanie niewytłumaczalnej siły życiowej, która zaprasza nas do zrozumienia szerszej natury i sensu istnienia.

Odkrywając mądrość ukrytą w każdej lekcji tego warsztatu, będziesz wiedziała jak:

START; 13 WRZEŚNIA 

GODZINA 19:30 ZOOM

NAPISZ DO MNIE JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANA 

info@iwonawojtasik.pl

KLIENCIE ODNAJDUJĄ WEWNĘTRZNE ZAUFANIE, SPOKÓJ I POCZUCIE BYCIA WYSTARCZAJĄCĄ W SWOJEJE PRAKTYCE, RELACJACH I BIZNESIE

Warsztaty i sesje indywidualne pomogły mi uzdrowić relację z samą sobą, a to pozwoliło mi tworzyć i pielęgnować wspierające relacje z innymi.. Rozpoczęcie współpracy z Iwoną było zdecydowanie punktem zwrotnym w moim zawodowym życiu. Byłam specjalistą uzależnionym od wiedzy, szkoleń, konferencji i wydawać by się mogło, że ciągłe doszkalanie się to pożyteczny nawyk, ale….. Praca z Iwoną pokazała mi, że to czego tak naprawdę szukam to nie tylko wiedza, ale przede wszystkim wewnętrzna pewność siebie, wewnętrzny spokój i poczucie bycia wystarczająco dobrą. I że tych wszystkich rzeczy nie znajdę na zewnątrz. Osobista praca rozwojowa, w której towarzyszyła mi Iwona pomogły mi zobaczyć i doświadczyć swojej siły, mocy, swojego piękna, nie tracąc przy tym zdrowej pokory i świadomości tego nad czym potrzebuję pracować. Warsztaty i sesje indywidualne pomogły mi uzdrowić relację z samą sobą, a to pozwoliło mi tworzyć i pielęgnować wspierające relacje z innymi. Czerpię z tego w życiu rodzinnym, osobistym i zawodowym. A wiedza? Nadal kocham ją zdobywać 😊. Odkryłam jednak, że wolę towarzyszyć dzieciom i ich rodzicom, wspierać ich w ich drodze i rozwoju, aniżeli tylko dawać wiedzę, wskazówki, zalecenia. To też jest ważne, ale nie stanowi już celu mojej pracy. Takie nastawienie pozwoliło mi nawiązywać dużo głębsze i bardziej autentyczne relacje z tymi, z którymi współpracuję. Dziękuję Ci Iwona za tą ważną dla mnie pracę. I dziękuję też sobie, że byłam na nią gotowa 😊 Właścicielka firmy i terapeuta zabrzaurzeń odżywania.


MOI KLIENCI MÓWIĄ, ŻE NASZA PARCA TO PUNT ZWROTNY W ICH ŻYCIU OSOBISTYM I ZAWODOWYM

.Dzięki tej pracy z każdym krokiem jestem CORAZ BLIŻEJ SIEBIE. czę się również pomagać innym na ich ścieżce Spotkanie Iwony było momentem zwrotnym w moim życiu zawodowym, ale przede wszystkim osobistym. Jej wiedza, wsparcie i przewodnictwo powodują, że mam coraz więcej inspiracji i głębokiej motywacji do pracy nad sobą. Dzięki tej pracy z każdym krokiem jestem coraz bliżej siebie. Uczę się również pomagać innym na ich ścieżce nie ponosząc przy tym olbrzymich kosztów własnych, które kiedyś były moją nieświadomą codziennością. Dziękuję Ci Iwonko! Dagmara, psycholog

ODNAJDUJĄ SWÓJ ŚWIĘTY CEL, SWOJĄ DROGĘ I WYJĄTKOWY STYL FACYLITACJI

Dzięki naszej współpracy WIEM JAKIM CHCĘ BYĆ TERAPEUTĄ, , jakim chce być liderem a przede wszystkim kobietą.

Iwona pomogła mi spojrzeć na wiele rzeczy w zupełnie inny sposób. A raczej spowodowała, że to ja sama do takiego momentu w swoim życiu doszłam, że potrafię to robić. Właśnie to, że mogłam to zrobić w odpowiednim dla siebie tempie i momencie zbudowało u mnie duże poczucie sprawstwa, dzięki któremu poczułam swoją wewnętrzną siłę. Dzięki naszej współpracy wiem jakim chcę być terapeutą, jak wdrożyć moje wartości do pracy z rodzicem i dzieckiem, jakim chce być liderem a przede wszystkim kobietą. To największa wartość jaką wynoszę z naszych spotkań, warsztatów czego nie doświadczyłam na żadnym innym szkoleniu czy superwizjach w jakich brałam udział do tej pory.

Uczestniczka programów szkoleniowych i sesji indywidualnych.

______________________

Od 15 lat pracuję w obszarze wspierania ludzi w rozwoju, transformacji i nauczania. Rozpoczynając od dzieci, przez rodziców po specjalistów, kobiety i liderów w swoich społecznościach. I każdy, dosłownie każdy z nich miał nieograniczony potencjał, unikalną jakość, której potrzebował świat. Widząc prawa jakimi rządził się rozwój każdego małego i dużego człowieka, coraz bardziej rozumiałam jakich fundamentów potrzebujemy do transformacji i jak ważne jest zaglądanie głębiej i głębiej. Kocham patrzeć jak podczas wspólnej pracy kobiety stają się pewne siebie, kompetentne i ugruntowane.

RELACJE NAPRAWDĘ MAJĄ POTĘŻNĄ MOC oddziaływania. Mówi to doświadczenie, nauka i ludzka historia.
ZAUFANIE I WIARA w to, że osoba którą prowadzisz posiada wielki potencjał, rzeczywiście aktywuje i  poszerza jej możliwości. Długotrwałe przekonanie daje ludziom zdolność osiągania tego, co zamierzyli. Odwieczne przeświadczenie, że wiara czyni cuda, sprawia, że cuda się zdarzają.

Jeśli szukasz nowych rozwiązań dla starych problemów

Jeśli pragniesz głebokiej  zmiany

Jeśli poszukujesz odpowiedzi na ważne pytania

Jeśli pragniesz aktywować w sobie dostęp do wyższej świadomości i  głebokiej mądrości 

Jeśli chcesz połączenia swojego serca, ciała, umysłu i duszy w obecność.

….to zapraszam cię na  Laboratorium Zmiany

TO MIEJSCE, GDZIE UCZYMY SIĘ WIDZIEĆ SIEBIE NAWZAJEM,  WYCZUWAĆ POLE Transformacji, i TO CO SIĘ Z NIEGO  WYŁANIA.

WSPÓLNIE:
POSZUKUJEMY mądrości wobec zagubienia,
ODKRYWAMY innowacyjne rozwiązania dla coraz bardziej złożonych  problemów obecnego życia 
UZDRAWIAMY głębokie zranienia, ucząc się otwierać  nasze serca, umysły i ciała na piękno relacji.
ŁĄCZYMY SIĘ Z CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ MY SAME odkrywając aspekty duchowe naszego życia .